Baianat|提供了4000+免费优质图标资源

     素材资源      0      3,063

Boss有话说

优质的图标资源在国内素材站很难获取,今天 Boss设计带来的就是 4000+免费优质图标资源,支持AI、PSD、Sketch、SVG、PNG 格式,设计作品的时候可以直接拿来使用,提高设计的效率哦。

Baianat|提供了4000+免费优质图标资源-Boss设计

获取方式

官网:https://www.baianat.com/resources

资源1:https://www.lanzous.com/i8h5h5c

资源2:https://www.lanzous.com/i8h73xi